Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - johnhenry

Pages: [1]
1
Sweden / Re: Fusklaget FK Guber
« on: May 24, 2014, 04:55:45 PM »
Ja, vad ska man säga? Det är helt otroligt att det här laget tillåts härja vidare med att fuska till sig resurser från sitt andra lag. Mycket tråkigt.

Pages: [1]