The Official GoKickOff Online Community Forums

National Forum => Countries Q - V => Vietnam => Topic started by: ถามกูทำไม ไปถามสาวยาคูลท์ซิ on August 06, 2012, 06:54:09 AM

Title: please tell him don't flood or spam in chat room
Post by: ถามกูทำไม ไปถามสาวยาคูลท์ซิ on August 06, 2012, 06:54:09 AM
(http://upic.me/i/5d/flood.jpg)
Title: Re: please tell him don't flood or spam in chat room
Post by: Duongspy on August 09, 2012, 06:34:55 PM
I told him  >:( ... this will not repeat  :-[
Title: Re: please tell him don't flood or spam in chat room
Post by: Nory Levi on August 28, 2013, 04:00:40 AM
Ban CMNR
Title: Re: please tell him don't flood or spam in chat room
Post by: Duongspy on September 03, 2013, 05:43:22 AM
Ban CMNR

haha thằng nào quả cáo rùm beng khắp các chat box, đã vậy lại còn quảng cáo láo nữa chứ :))