The Official GoKickOff Online Community Forums

National Forum => Countries Q - V => Vietnam => Topic started by: Duongspy on November 19, 2011, 03:16:58 AM

Title: CHÚ Ý: CẤM CÁC HÌNH THỨC GIAN LẬN
Post by: Duongspy on November 19, 2011, 03:16:58 AM
Trong bất cứ trò chơi náo, nhất là các trò chơi trực tuyến...mà Gokickoff cũng không phải là 1 ngoại lệ...Chúng tôi nghiêm cấm tất cả các hành vi gian lận trong game....bất cứ ai gian lận bị bắt cũng sẽ bị trừng phạt :o
Nếu bạn phát hiện ra ai gian lận, xin thông báo cho chúng tôi bằng cách kích vào nút " BÁO CÁO GIAN LẬN" tại trang CLB mà bạn cho là gian lận ???

Vui lòng không thực hiện các hoạt động gây tổn hại đến thế giới của Gokickoff....như vậy tức là bạn cũng đã chung tay giúp chúng tôi phát triển game   8)