Author Topic: Bosnian players on transfer list  (Read 782 times)

Archiebald387

  • Moderator
  • Professional team
  • *****
  • Posts: 87
  • World class manager
    • View Profile
Bosnian players on transfer list
« on: August 02, 2011, 05:36:21 PM »
PRAVILA na Bosanskom!

1) jedino BiH igrači mogu biti postavljeni

- Ako želite prodati španjolskog igrača, možete ga postaviti u španjolskom
forumu i / ili u internacionalnom forumu za transfere. Ne možeš ga postavljati
u ovom ili bilo kojem drugom lokalnom forumu, naprimjer u italijanskom.
Ovdje se postavljaju samo BiH igrači.2) Sljedeći podaci su obavezni.

a) link igrača
b) minimalna cijena
c) rok

3) možete postavljati samo jednog igraca po postu
Ako želite oglašavati 3 igrača, morate pisati 3 različita posta.

Međutim, dozvoljeno vam je da postavljate vise od jednog igrača po postu sve dok je deadline (rok) blizu jedan drugome.

Primjer

Igrač 1: rok 2011-11-23 15:30:00
Igrač 2: rok 2011-11-23 15:35:00

možete ih staviti u jedan post.

---

Igrač 1: rok 2011-11-23 16:30:00
Igrač 2: rok 2011-11-24 11:00:00

morate napisati 2 razlicita posta.

4) bumping nije dopušten
Ne možete postavljati istog igrača više od jednom, dok je njegova aukcija još uvijek u toku.

5) Sve transakcije, dogovori IZMEĐU KORISNIKA moraju se obaviti preko PMa, MSNa i sl.
Pošalji PM menadžeru ako želiš da dobiješ informacije o igraču koji je na prodaju. Nemojte koristiti teme za transfere.


Svi postovi koji NE budu bili u skladu sa ovim pravilima bit ce uklonjeni.

-----------

RULES in English!!!

1) ONLY BOSNIAN PLAYERS CAN BE ADVERTISED

Some examples:

- If you want to sell a Spanish player, you can post him in the Spanish
forum AND/OR in the international transfer forum. You cannot post him
in any other local forum, for instance in the Italian one or this one.


2) INFORMATION'S REQUIRED
You must write:

a) player link
b) minimum price
c) deadline

3) YOU CAN ADVERTISE ONLY ONE PLAYER PER POST
If you want to advertise 3 players, you must write 3 different posts.

However, you are allowed to advertise more than one player per post as long as the deadlines are close each other. Open transfers can be put in one single post as well.

Example:

Player 1: deadline 2011-11-23 15:30:00
Player 2: deadline 2011-11-23 15:35:00

you can put them in one post.

---

Player 1: deadline 2011-11-23 16:30:00
Player 2: deadline 2011-11-24 11:00:00

you must write 2 different posts.

4) BUMPING IS NOT ALLOWED
You can't advertise the same player more than once while his auction
is still ongoing.

5) ALL TRANSACTIONS, DEALS BETWEEN USERS MUST BE DONE IN PRIVATE.
PM the other user if you want to ask about the player on
sale. Do not use the transfer market threads for that.


ALL POSTS NOT RESPECTING THE RULES WILL BE REMOVED.

MAINTENANCE: After you have successfully sold your player, or in case he wasn't sold and you have decided not to put him on TL again, please DELETE your own post advertising the player. THANK YOU!
Cartoons C.F. manager